PIT-6

Drodzy hodowcy przypominamy o złożeniu PIT-6 , to deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, którą zobowiązany jest złożyć hodowca psów.

Składają ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Termin jej złożenia do urzędu skarbowego upływa z dniem 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w ciągu roku podatkowego, deklarację tę należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Deklarację składa się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *