Informacja

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 01.07.2022 r. obowiązuje zaktualizowany cennik usług świadczonych na rzecz Państwa hodowli przez biuro KHRON.Zmiany wynikają z rosnących kosztów zewnętrznych prowadzenia biura (inflacja, wzrost kosztów zatrudnienia-ZUS) oraz dostosowania stowarzyszenia do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa.  Z dniem […]