Cennik

Obowiązuje od 10.01.2024 r.

Składka członkowska 250,00 zł
Składka członkowska rodzinna300,00 zł
Składka członkowska młodzieżowa do 16 r. ż.0 zł
Opłata wpisowa100,00 zł
Przydomek hodowlany120,00 zł
Rodowód (metryka)80,00 zł
Rodowód (metryka) – tryb ekspresowy+ 50% ceny
Nostryfikacja rodowodu80,00 zł
Nostryfikacja rodowodu – tryb ekspresowy+ 50% ceny
Wymiana rodowodu/Duplikat
(uszkodzenie, korekta danych)
60,00 zł
Wymiana rodowodu/Duplikat
(uszkodzenie, korekta danych) – tryb ekspresowy
+ 50% ceny
Rodowód eksportowy160,00 zł
Rodowód eksportowy – tryb ekspresowy+ 50% ceny
Zmiana przydomka hodowlanego/właściciela hodowli120,00 zł
Karta kryć (komplet 10 szt.)350,00 zł
Karta kryć (za sztukę)50,00 zł
Przegląd hodowlany150,00 zł
Licencja hodowlana200,00 zł
Test psychiczny (KHRON) – od 9 miesiąca do 13 miesiąca150,00 zł
Test psychiczny (KHRON) – powyżej 13 miesiąca350,00 zł
Test psychiczny (Sędzia SV)250,00 zł
Egzamin AD (KHRON)120,00 zł
Egzamin AD (Sędzia SV)170,00 zł
Egzamin BH (KHRON)100,00 zł
Egzamin BH (Sędzia SV)150,00 zł
Egzamin IGP (KHRON)150,00 zł
Egzamin IGP (Sędzia SV)200,00 zł
Körung (Sędzia SV)350,00 zł
 Karta przeglądu miotu 15,00 zł
Opłata dodatkowa za wznowienie członkostwa300,00 zł