Cennik

Składka członkowska 150,00 zł
Składka członkowska rodzinna200,00 zł
Składka członkowska młodzieżowa do 16 r. ż.0 zł
Opłata wpisowa100,00 zł
Przydomek hodowlany100,00 zł
Rodowód80,00 zł
Nostryfikacja rodowodu60,00 zł
Wymiana rodowodu/Duplikat
(uszkodzenie, korekta danych)
60,00 zł
Zmiana przydomka hodowlanego/właściciela hodowli120,00 zł
Karta kryć (komplet 10 szt.)180,00 zł
Karta kryć (za sztukę)20,00 zł
Rodowód eksportowy150,00 zł
Przegląd hodowlany120,00 zł
Licencja hodowlana150,00 zł
Test psychiczny (KHRON)100,00 zł
Test psychiczny (Sędzia SV)150,00 zł
Egzamin AD (KHRON)120,00 zł
Egzamin AD (Sędzia SV)170,00 zł
Egzamin BH (KHRON)100,00 zł
Egzamin BH (Sędzia SV)150,00 zł
Egzamin IGP (KHRON)150,00 zł
Egzamin IGP (Sędzia SV)200,00 zł
Körung (Sędzia SV)250,00 zł
 Karta przeglądu miotu 10,00 zł
Opłata dodatkowa za wznowienie członkostwa250,00 zł