Informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 01.07.2022 r. obowiązuje zaktualizowany cennik usług świadczonych na rzecz Państwa hodowli przez biuro KHRON.Zmiany wynikają z rosnących kosztów zewnętrznych prowadzenia biura (inflacja, wzrost kosztów zatrudnienia-ZUS) oraz dostosowania stowarzyszenia do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa. 

Z dniem 01.10.2022 r. wprowadzone zostaną ponadto nowe zasady regulujące postępowanie po zaistnieniu miotu:

1.Po poinformowaniu biura KHRON o miocie, przekazywana Państwu będzie karta przeglądu miotu wraz z kartą krycia oraz czipami, z którymi będą mogli się Państwo udać do lekarza weterynarii.

2.Każdy szczeniak z miotu podlegał będzie rejestracji w bazie Safe-Animal (rejestracja na hodowlę)

Jednocześnie przypominamy o corocznym obowiązku uiszczania składki członkowskiej płatnej do 31 marca danego roku. Zgodnie z regulaminem, nieopłacenie składki wiąże się z automatyczną utratą członkostwa w KHRON. Ponowne przyjęcie w poczet członka stowarzyszenia wiązało się będzie z naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wszystkie podejmowane przez Zarząd KHRON decyzje wynikają z faktu, iż nasz Klub dąży do stałego podnoszenia poziomu hodowli zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz do spełniania przez nas najwyższych krajowych oraz międzynarodowych norm hodowlanych.

Karolina Jarzyńska 

Biuro Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *