ARON pod Kaczorami

 o. FOX Złotniki Kujawskie

m. KULKA pod Kaczorami

Opis: Duży, silny o bardzo dobrym pigmencie z mocną głową, dobrze ustawione ucho, wysoki kłąb, mocny grzbiet zakończony dobrej długości lekko opadającym zadem, kątowanie kończyn przednich i tylnych bardzo dobre, dobra przedpierś i podpierś, w ruchu kończyny przednie stawia prosto i równo tylne nieco wąsko, usposobienie normalne, pewny i ufny.

Dysplazja A1

Wł. Kopertowicz Mirosław  

Kaczory; Piła

woj. kujawsko – pomorskie