Koła

KHRON powołało i powołuje Koła terytorialne. Jednym z warunków powołania Koła jest posiadanie przez grupę założycielską własnego placu szkolenia, zabezpieczonego pod względem bezpieczeństwa za zgodą terenowych władz administracyjnych.

W najbliższym czasie teren Polski zostanie podzielony na 7 Regionów, które będą sprawowały władze nad Kołami terytorialnymi. KHRON poprzez Koła terytorialne organizuje wystawy, przeglądy hodowlane, licencje hodowlane, egzaminy szkoleniowe, zawody i pokazy.