Cennik

Cennik obowiązuje od 01.01.2023 r.

Składka członkowska 150,00 zł
Składka członkowska rodzinna200,00 zł
Składka członkowska młodzieżowa do 16 r. ż.0 zł
Opłata wpisowa100,00 zł
Przydomek hodowlany100,00 zł
Rodowód60,00 zł
Nostryfikacja rodowodu/metryki50,00 zł
Wymiana rodowodu/Duplikat
(uszkodzenie, korekta danych)
50,00 zł
Zmiana przydomka hodowlanego/właściciela hodowli120,00 zł
Karta kryć (komplet 10 szt.)180,00 zł
Karta kryć (za sztukę)20,00 zł
Rodowód eksportowy120,00 zł
Przegląd hodowlany120,00 zł
Licencja hodowlana150,00 zł
Test psychiczny (Sędzia KHRON)100,00 zł
Test psychiczny (Sędzia SV)150,00 zł
Egzamin100,00 zł
 Karta przeglądu miotu 10,00 zł
Opłata dodatkowa za wznowienie członkostwa250,00 zł