Rejestracja hodowli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Klub zobowiązuje hodowców zarejestrowanych w naszym Stowarzyszeniu o obowiązku rejestracji hodowli w odpowiednich dla siebie Powiatowych Inspektoratach Weterynarii.

Podmioty prowadzące zakłady, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, w tym psy, w celu rejestracji zakładu są obowiązane powiadomić właściwy organ o każdym zakładzie, za który odpowiadają i przekazują określone informacje w celu rejestracji swoich zakładów. Obowiązek ten wynika z art. 84 rozporządzenia 2016/429.

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 27 ww. rozporządzenia „zakładem” jest miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta. Definicja ta nie obejmuje tylko zakładów leczniczych dla zwierząt oraz gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe.

Przez „zwierzęta domowe” należy rozumieć zwierzęta (m.in. psy, koty, fretki) utrzymywane do prywatnych celów o charakterze niehandlowym (art. 4 pkt 11 rozporządzenia 2016/429). Zakład, w którym utrzymywane są psy do celów hodowlanych, zgodnie z art. 3 rozporządzenia 2022/1345 , nie może być zwolniony z obowiązku rejestracji.

Nadany numer przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii należy przesłać do biura KHRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *