KOMUNIKAT Stowarzyszenia „Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki”

KOMUNIKAT Stowarzyszenia „Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki”
Zarząd stowarzyszenia informuje, że prowadzi aktywne działania związane z procedowaną w parlamencie nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt tzw. piątką dla zwierząt.
Z uwagi na fakt, iż część proponowanych zmian odnosi się do obszaru zainteresowania naszej organizacji, przeprowadziliśmy analizę prawną tego aktu prawnego oraz monitorujemy proces legislacyjny ustawy.
Pozostajemy ponadto w bieżącym roboczym kontakcie z Pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw ochrony zwierząt Panem Wojciechem Kurkowskim, innymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi a także z posłami i senatorami różnych opcji politycznych.
Wypracowane w trakcie dotychczasowej działalności stowarzyszenia metody i środki działania pozwalają nam skutecznie reagować w sytuacji, która dla wielu jest zaskoczeniem. Nie mniej jednak wiemy już dziś, że chcąc dalej efektywnie reprezentować interesy naszych członków, będziemy musieli dokonać niezbędnych zmian w statucie naszej organizacji.
Wszelkie podejmowane przez nas decyzje będą poprzedzone przeprowadzeniem pogłębionej analizy merytorycznej i prawnej ustawy oraz będą na bieżąco komunikowane naszym członkom. Prace te rozpoczną się z chwilą zakończenia procesu legislacyjnego, kiedy znana będzie ostateczna treść ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *