GOLDI z Kasztanowej Alei

o. YANNICK v. Butjenter Land

m. AZZY z Kasztanowej Alei

Opis: Średni, średnio silny, w dobrym typie, ciemny pigment, ciemna maska, dobrze ustawione ucho, ciemne oko, dobry kłąb, górna linia zakończona dobrze ułożonym normalnej długości zadem, dobry grzbiet, dobre kątowanie kończyn przednich i tylnych, dobra przedpierś i podpierś, w całości nie całkiem związany, dobry krok i kłus, usposobienie normalne, charakter pewny i ufny.

Dysplazja A1

Wł.Maciej Maciejewski

tel. 785950779 Ługówka 505-530 Góra Kalwariawoj. mazowieckie