DRAGO Gold-Abat

o. GRISU vom Frankeng

m. EMI von Pierrot

Opis:

Średni mocnej budowy kośćca, dobrej suchej suczej głowie, doskonałym pigmencie, wysoki kłąb, mocny grzbiet zakończony dobrze ułożonym nieco krótkim zadem, doskonałe kątowanie kończyn przednich i tylnych, doskonała przedpierś i podpierś, doskonała dolna linia, tylne kończyny stawia nieco wąsko, bardzo dobry krok i kłus, pewny i ufny.

Dysplazja: A1

Wł. Pstruś Marek

Mirosławiec Górny